Actualización en bases curriculares e implementación efectiva en aula